Všeobecné podmínky fotografických služeb

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Následující podmínky se vztahují na všechny služby a nabídky.

1.2 Fotograf poskytuje své služby pouze pokud jsou splněny následující všeobecné podmínky. Podmínky se vztahují také na všechny budoucí objednávky od stejného klienta, pokud nedojde k odchylkám sepsaným písemně.

1.3 Nabídky fotografa se mohou měnit a jsou nezávazné.


2. OBJEDNÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

2.1 Objednat se lze pouze e-mailem nebo zprávou na sociálních sítích (fb a instagram).

2.2 Objednání je závazné v okamžiku odsouhlasení termínu focení klientem i fotografem.

2.3 Objednávkou klient stvrzuje přijetí těchto podmínek a srozumění s nimi, stejně tak srozumění s autorským přístupem a fotografickým stylem, se kterým fotograf pracuje a nemá proti němu žádné výhrady.

2.4 Lokace exteriérového focení je určena po dohodě s fotografem. Pokud fotograf pojede na exteriérové fotografování mimo okres Nymburk, k ceně se účtuje cestovné 5,- / km - počítáno pro cestu tam i zpět z konce okresu.

2.5 Doba focení je individuální a liší se v závislosti dle domluvy.

2.6 Dohodnuté schůzky s fotografem musí být odloženy nebo zrušeny nejpozději jeden den před zahájením fotografování. V případě špatného počasí se exteriérové focení přesouvá na jiný termín.

2.7 Fotograf je oprávněn zrušit nebo odložit datum fotografování z důležitých důvodů (nemoc, úraz atd.). O této skutečnosti bude klient včas informován telefonicky nebo prostřednictvím zprávy (email, zpráva na Facebooku, Instagramu nebo SMS).

2.8 Objednací lhůta se odvíjí od momentální vytíženosti - cca 1 týden před plánovaným termínem focení.

2.9 Fotograf neručí za nespolupráci rodinných členů a domácích mazlíčků při fotografování. V takovém případě fotograf nenese zodpovědnost za nedostatek kvalitních záběrů. Stejně tak toto není důvodem ke snížení ceny za fotografování.


3. VÝBĚR A ZPRACOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ

3.1 Fotograf posílá galerii s fotografiemi s vodoznakem pro výběr k úpravě, ze kterých si klient bude vybírat fotky, které chce zaplatit. Počet náhledů není pevně stanoven, vždy ale umožňuje dostatečný výběr vzhledem ke zvolenému typu focení.

3.2 Fotografie si klient vybírá z online galerie. Klient může provést svůj výběr, ale fotograf si vyhrazuje právo tento výběr opravit po konzultaci s klientem z důvodu kolísání kvality (např. šum obrazu, ostrost, špatné zaostření atd.). Po dokončení zakázky dochází ke smazání vytvořené galerie s náhledy. Pokud si klient nestihne vybrat svoje fotografie ani po 60 dnech, dochází ke smazání galerie s náhledy. Pro opětovné nahrání galerie se účtuje manipulační poplatek ve výši 300,-.

3.3 Dle autorského zákona č. 121/2000 sb. není bez souhlasu fotografa jako autora daného díla dovoleno tyto náhledy kdekoli zveřejňovat a ani je dále upravovat (jsou ve vlastnictví fotografa a určeny výhradně pro výběr k úpravě).

3.4 Fotograf neposkytuje neupravené fotografie.

3.5 Pokud to není výslovně požadováno klientem, má fotograf volnou ruku z hlediska úprav fotografií (obrazové kompozice, uměleckého a technického designu). Klient si je vědom fotografického stylu fotografa. Stížnosti v tomto ohledu jsou vyloučeny. Pokud klient během vývoje požaduje změny, musí nést jakékoli další náklady, které mohou vzniknout.

3.6 Fotograf fotografie zpracovává a fotografuje svým vlastním stylem (tzn. fotografuje s plně otevřenou clonou tak, aby pozadí bylo rozmazané, barvy nemusí 100% odpovídat realitě atd.), pokud není dohodnuto jinak. V případě zvláštních požadavků na zpracování může být účtován příplatek.

3.7 Vyjádření nespokojenosti musí být oznámeno nejpozději do jednoho týdne od doručení fotografií, jinak se obrazový materiál považuje za přijatý bez vad.

3.8 Nespokojenost s vlastním vzhledem není důvodem k reklamaci.

3.9 Fotografie mají odpovídající kvalitu k odpovídající pozorovací vzdálenosti. Prohlížení případných nedostatků po zvětšení/přiblížení fotografie, není důvodem k reklamaci.


4. DODÁNÍ FOTOGRAFIÍ

4.1 Fotografie jsou klientovi dodávány nejpozději jeden měsíc od data fotografování (není-li dohodnuto jinak).

Vyhrazuji si prodloužit dodací lhůtu v následujících případech:​

  • pokud klient ví, že bude fotografie potřebovat dříve, objedná se s ohledem na tuto skutečnost tak, aby se zajistilo klidné zpracování zakázky bez nervů pro obě strany

  • doba dodání fotek u reportážního fotografování se může v závislosti na sezóně lišit - zhruba 2 měsíce od události V případě nenadálých skutečností si fotograf vyhrazuje tuto lhůtu o 1 měsíc prodloužit. Po uplynutí této doby, vyplatí smluvní pokutu za každý den prodlení.

4.2 Nespokojenost s vlastním vzhledem není důvodem k reklamaci fotografií. Nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa není také důvodem k reklamaci zakázky.


5. CENA A PLATBA

5.1 Cena konkrétních typů fotografování včetně podrobné informace o tom, co je součástí poskytuje fotograf při domluvě focení.

5.2 Platba za fotografie probíhá těsně před odesláním hotových fotografií klientovi. Nedojde-li k zaplacení ceny, vyhrazuje si fotograf právo zakázku nepředat do doby než je řádně zaplacena.


6. AUTORSKÁ PRÁVA

6.1 Autorské práva náleží fotografovi i po zakoupení fotografií klientem. Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.

6.2 Fotograf má neomezené právo používat vytvořený obrazový materiál pro všechny účely. Publikace na sociálních sítích a webu fotografa nejsou předem ohlášeny.

6.3 V případě, že klient nechce, aby se v budoucnu propagoval na internetu, musí to fotografovi oznámit ještě před fotografováním a zaznamenat písemně. Jeho fotky tím pádem nebudu na sociálních sítích a na internetu zveřejňovat.

6.4 Fotografie není dovoleno dále upravovat (přidávat filtry, ořezávat).


7. PRÁVA A UŽÍVÁNÍ

Zakoupením digitálních obrázků získá zákazník následující práva:

7.1 Soukromá práva na užívání (soukromým použitím se rozumí: vytváření výtisků obrazového materiálu pro soukromé použití, nikoli však účast na soutěžích, poskytnutí fotky psa komerčním firmám apod.).

7.2 Komerční použití fotografií není povoleno.


8. ZÁVĚR

8.1 ,,Proč ti neposkytnu neupravené fotky? A proč neřekneš zedníkovi ať ti jen vyskládá cihly bez malty?"